שירותים

שירותים

תוכנית בטיחות אש ותכנון מערך הבטיחות

תוכנית בטיחות אש הינה בעלת חשיבות עליונה ומכרעת על תכנון מבנה / עסק. תוכנית בטיחות משפיע באופן ישיר על תכנון של הפרמטרים השונים כמו אדריכלות, חשמל, אינסטלציה, מיזוג אוויר ונגישות. מרבית מבנים ועסקים חייבים אישור כיבוי אש להיתר בנייה או רישוי עסקים. אלו שלא חייבים, חשוב אף יותר שיתוכננו בהתאם לדרישות בטיחות כיוון שהן לא מבוקרות מספיק.
חשיבה נכונה בתכנון מביאה להתאמה בין חזון אדריכל מתכנן לביצוע תואם בפועל תוך דגש על בטיחות מרבית של המבנה / העסק וחסכון משמעותי בעלויות ההקמה בשלב בנייה ובהוצאות השוטפות של העסקים
כל מבנה הינו בעל ייחודיות שונה ודרישות שונות הנקבעות בתקנות תכנון ובנייה, בתקנים, בהוראות נציב כיבוי אש וגורמים נוספים. תכנון תוכנית בטיחות בהתאם לדרישות עדכניות ביותר חוסך התקנת מערכות שלא הכרחיות.

תוכניות בטיחות אש ותכנון מערך הבטיחות
אינטגרציה למערכות בטיחות אש ומשטר הפעלות

אינטגרציה למערכות בטיחות אש ומשטר הפעלות

כאשר במערך בטיחות קיימות מערכות בטיחות אש אשר תלויות אחת בשנייה קיימת דרישה של הכנת משטר הפעלות (הוראת נציב 536) שלפיו מערכות הבטיחות יוצרות סינרגיה בעת חירום וזאת כדי למזער נזקים, להפעיל את כל האמצעים הרלוונטיים ליצירת אגפי אש קטנים יותר והפעלת מערכות בטיחות אש רלוונטיות. כך שגם אם פרצה שריפה, היא לא תתפשט לכלל המבנה אלא תהיה תחומה ומבוקרת. לכל מבנה / עסק יהיה משטר הפעלות ייחודי בהתאם למערכות בטיחות אש הקיימות בו. בדיקת אינטגרציה מתבצעת על בסיס משטר הפעלות, באופן יסודי וכוללני על כל מערכות בטיחות האש. במבנים חדשים בדיקה ראשונה במבנה נדרשת להתבצע על ידי מעבדה מוכרת בלבד. המשרד מציע שירות עבור בדיקות תקופתיות אחת לשנה או אחת לחמש שנים (תלוי ברמת סיכון המבנה) עבור מבנים / עסקים.

בדיקת אינטגרציה הינה בדיקת חשובה ביותר ובאופן ודאי מצילת חיים. מבנה אשר התקין את כל המערכות בטיחות אבל אין תקשורת נכונה בין המערכות מבזבז כסף על מערכות רק לשם יציאה מידי חובה.

תיק שטח לפי דרישות כיבוי אש

תיק שטח הינו אוגדן מפורט של מערכות בטיחות האש, דרכי מילוט, פרטי יצירת קשר בחירום ותוכנית עם סימוני מערכות בטיחות הקיימים בשטחי עסק / מבנה. תיק שטח בנוי בהתאם לדרישות הוראת נציב 503 של כיבוי אש וכולל בתוכו גם נהלי בטיחות בזמן חירום בהתאם לדרישות כבאות ובהתאמה למבנה. 
קיים מגוון רחב של מבנים הנדרשים להמציא תיק שטח כדי לקבל אישור רשות הכבאות: אולם אירועים, אצטדיון, אולם ספורט גדול, בנק, בית אבות, מבנה תעשייה, מבנה מסחרי, מבנה משרדים, תאטרון, אולם כנסים, בתי קולנוע, מוזאונים, אוניברסיטאות, מכללות, מוסדות רפואיים. תיק שטח נדרש לעדכון אחת לשנה ומוגש לאישור כיבוי אש. היה ולא בוצעו שינויים בשנה החולפת ניתן להגיש לכיבוי אש הצהרה בעניין נכונות המפורט בתיק שטח. המשרד שם דגש על ביצוע מהיר והגשת תיק ללקוח בזמן מינימלי.

תיק שטח לפי דרישת כיבוי אש
סקרי בטיחות אש וחוות דעת הנדסיות

סקרי בטיחות אש וחוות דעת הנדסיות

לעיתים רבות קיימים מבנים/עסקים שתוכננו לפני זמן רב וקיימים פערים בין מצב הקיים לדרישות עדכניות. לחלופין ישנה בקשה לביצוע שינויים מבניים או מערכתיים (לדוגמא, הנגשת מבנים לבעלי מוגבלויות). 
במקרים רבים יש לבחון איך לבצע שינוי במבנה קיים מבלי לשנות לגרוע מרמת הבטיחות הקיימת ולשפר אותה. 
מדיניות המשרד מעניקה חשיבות גדולה לבחינת כל מקרה מזוויות שונות של בטיחות כדי לוודא ששיפור במקום אחד לא גורע או יוצר פערים במקומות אחרים. לשם כך חשוב לקבל חוות דעת רלוונטית עבור מקרים ספציפיים.